Come to Beşiktaş!

Reklamveren: Beşiktaş
Reklam Ajansı: Muhabbet
Yapım Şirketi: Asitane Yapım
Yönetmen: Deniz Ozgun
Editör: Fatih Üner
Renk: Asim Erturk
Online: Bulent Ergun
Ses: Utkan Tunca
#postproduction #sinefekt