Doğuş Üniversitesi ‘Yeniden Doğmaya Var Mısın?’

Reklam Ajansı: Lots Istanbul
Yapım Şirketi: Filmpark
Yönetmen: Koray Agziyagli
Renk: Asim Ertürk
Renk Asistanları: Aksel Ünlü Ergin Erdinçler
Online: Deniz Yüce
Ses Tasarım: Kaan Ceyhan
Proje Koordinatör:
Kıvanç Ergin

#postproduction #sinefekt