Home Design Center Skyland İstanbul ’ da!

Reklam Ajansı: Marka Sokak
Yapım Şirketi: Kala Film
Yönetmen: Onur Erdem
Renk: Asim Erturk
Renk Asistanı: Aksel Ünlü
Online: Erdoğan Samur
Ses Tasarım ve Final Miksaj: Erkan Ciğit
Proje Koordinasyon: Özmen Sirkeci Köse
#postproduction #sinefekt