İki Elin Enerjisi Güzel – Total İstasyonları

Reklam Ajansı: FCB Artgroup
Prodüksiyon Şirketi: Shortcut.
Yönetmen: Müfit Samık
Editör: Cem Şimşek
Renk: Dominic Aarons
Renk Asistanı: Ergin Erdinçler
Online: Bulent Ergun
Sound Desing & Final Mix: Erkan CİĞİT.