Superfresh

Tasarım Ofisi: NeoPresenta
Yapım Şirketi: Red Elephant
Yönetmen: Recep Duraklar
Editör: Ulaş Mert Şimşek
Renk: Asim Erturk
Renk Asistanları: Aksel Ünlü
Online: Erdoğan Samur.
Ses: Erkan CİĞİT.
#postproduction #sinefekt