Reklam Ajansı: Alaaddin Reklam
Yapım Şirketi: Kala Film
Yönetmen: Hakan Yonat
Renk: Dominic Aarons
Online Süpervizörü: Sinan Vural
Online: Bulent Ergun
Ses: Utkan Tunca
#postproduction #Sinefekt